Films A-Z

Yuan Zhang, China

Filmographie:

Mama (Mama, 1990)
Beijing Bastards (Beijing Zazhong, 1992)
The Square (Guangchang, 1994)
Sons (Erzi, 1995)
East Palace, West Palace (Dong Gong Xi Gong, 1996)
Demolition and Relocation (Ding Zi Hu, 1998)
Crazy English (Fengkuang Yingyu, 1999)
Seventeen Years (Guo Nian Hui Jia, 1999)
Miss Jin Xing (Jin Xing Xiaojie, 2000)
Adoption (Shouyang, 2001)
I Love You (Wo Ai Ni, 2002)
Jiang Jie (Jiang Jie, 2002)
Green Tea (Lü Cha, 2002)