Films actuels

Mappemonde

Recherche

Film ▼ Réalisateur ▼ Pays ▼ Année ▼
Clara Sola Nathalie Álvarez Mesén Costa Rica 2021
Bodhi-Dharma Yong-kyun Bae Corée du Sud 1989
Sibaji Kwon-taek Im Corée du Sud 1987
Chunhyang Dong Kwon-taek Im Corée du Sud 2000
Flower Island - Ggot seom Il-gon Song Corée du Sud 2001
Comrades In Dreams Uli Gaulke Corée du Nord 2007
Lumumba Raoul Peck Congo, La République Démocratique du 2000
Congo River - Beyond Darkness Thierry Michel Congo, La République Démocratique du 2006
On the Rumba River - Wendo Jacques Sarasin Congo, La République Démocratique du 2007
Soul Power Jeffrey Levy-Hinte Congo, La République Démocratique du 2008
Katanga Business Thierry Michel Congo, La République Démocratique du 2009
Félicité Alain Gomis Congo, La République Démocratique du 2017
The Wrestlers - M'Pongo Jean-Michel Tchissoukou Congo 1982
La Estrategia del caracol Sergio Cabrera Colombie 1993
Pequeñas voces Jairo Eduardo Carrillo Colombie 2010
El abrazo de la Serpiente Ciro Guerra Colombie 2015
La tierra y la sombra César Augusto Acevedo Colombie 2015
Birds of Passage Ciro Guerra, Cristina Gallego Colombie 2018
Birds of Passage Ciro Guerra, Cristina Gallego Colombie 2018
Monos Alejandro Landes Colombie 2019
Life on a String - Bian zou bian chang Kaige Chen Chine 1991
Ein blutroter Morgen - Xuese qing chen Shaohong Li Chine 1990
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan Chine 1985
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan Chine 1985
Sishi buhuo Shaohong Li Chine 1992
Heartstrings - Xin xiang Zhou Sun Chine 1990
Red Rose, White Rose -Hong meigui bai meigui Stanley Kwan Chine 1990
Beautiful New World - Meili xin shijie Runjiu Shi Chine 1999
Beijing Bicycle - Shiqi Sui De Danche Xiaoshuai Wang Chine 2001
I Love Beijing - Xiari Nuanyangyang Ying Ning Chine 2001
Page: