Films actuels

Mappemonde

Recherche

Film ▼ Réalisateur ▼ Pays ▼ Année ▼
Monos Alejandro Landes Colombie 2019
Life on a String - Bian zou bian chang Kaige Chen Chine 1991
Ein blutroter Morgen - Xuese qing chen Shaohong Li Chine 1990
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan Chine 1985
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan Chine 1985
Sishi buhuo Shaohong Li Chine 1992
Heartstrings - Xin xiang Zhou Sun Chine 1990
Red Rose, White Rose -Hong meigui bai meigui Stanley Kwan Chine 1990
Beautiful New World - Meili xin shijie Runjiu Shi Chine 1999
Beijing Bicycle - Shiqi Sui De Danche Xiaoshuai Wang Chine 2001
I Love Beijing - Xiari Nuanyangyang Ying Ning Chine 2001
Platform - Zhantai Zhangke Jia Chine 2000
Wo Ai Ni - I Love You Yuan Zhang Chine 2003
Kekexili - Mountain Patrol Chuan LU Chine 2005
Night Train - Ye che Yinan Diao Chine 2007
Shanghai, Shimen Road Haolun Shu Chine 2011
Ufo In Her Eyes Xiaolu Guo Chine 2011
Angels Wear White Vivian Qu Chine 2017
So Long, My Son Xiaoshuai Wang Chine 2019
Chinese Portrait Xiaoshuai Wang Chine 2018
Return to Dust Ruijun Li Chine 2022
The Breaking Ice Anthony Chen Chine 2023
El entusiasmo Ricardo Larraín Chili 1999
Salvador Allende Patricio Guzmán Chili 2004
El Rey de San Gregorio Alfonso Gazitúa Gaete Chili 2006
El cielo, la tierra y la lluvia José Luis Torres Leiva Chili 2008
Turistas Alicia Scherson Chili 2009
Play Alicia Scherson Chili 2005
Nostalgia de la luz Patricio Guzmán Chili 2010
Gatos Viejos Sebastian Silva Pedro Peirano Chili 2011
Page: