Films actuels

Mappemonde

Recherche

Film ▼ Réalisateur ▼ Pays ▼ Année ▼
Salvador Allende Patricio Guzmán Chili 2004
El Rey de San Gregorio Alfonso Gazitúa Gaete Chili 2006
El cielo, la tierra y la lluvia José Luis Torres Leiva Chili 2008
Turistas Alicia Scherson Chili 2009
Play Alicia Scherson Chili 2005
Nostalgia de la luz Patricio Guzmán Chili 2010
Gatos Viejos Sebastian Silva Pedro Peirano Chili 2011
El botón de nácar Patricio Guzmán Chili 2015
La memoria del agua Matias Bize Chili 2015
Aqui no ha pasado nada - Much ado about nothing Alejandro Fernández Almendras Chili 2016
Rara Pepa San Martin Chili 2016
Shadow Girl Maria Teresa Larrain Chili 2017
La cordillera de los sueños Patricio Guzmán Chili 2019
El salvavidas Maite Alberdi Chili 2011
Ema y Gastón Pablo Larraín Chili 2019
Life on a String - Bian zou bian chang Kaige Chen Chine 1991
Ein blutroter Morgen - Xuese qing chen Shaohong Li Chine 1990
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan Chine 1985
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan Chine 1985
Sishi buhuo Shaohong Li Chine 1992
Heartstrings - Xin xiang Zhou Sun Chine 1990
Red Rose, White Rose -Hong meigui bai meigui Stanley Kwan Chine 1990
Hold you Tight - Yue kuai le, yue duo luo Stanley Kwan Chine 1998
Beautiful New World - Meili xin shijie Runjiu Shi Chine 1999
Beijing Bicycle - Shiqi Sui De Danche Xiaoshuai Wang Chine 2001
I Love Beijing - Xiari Nuanyangyang Ying Ning Chine 2001
Platform - Zhantai Zhangke Jia Chine 2000
Wo Ai Ni - I Love You Yuan Zhang Chine 2003
Kekexili - Mountain Patrol Chuan LU Chine 2005
Night Train - Ye che Yinan Diao Chine 2007
Page: