Red Rose, White Rose -Hong meigui bai meigui

by Stanley Kwan, China, 1990
Picture of
artwork

Credits

Original Title
Red Rose, White Rose -Hong meigui bai meigui
Title
Red Rose, White Rose -Hong meigui bai meigui
Directed by
Stanley Kwan
Country
China
Year
1990
Screenplay
Edward Lam und Liu Heng
Film Editing
Brian Schweg-mann
Soundtrack
Johnny Chen
Cinematography
Christopher Doyle
Production
Hoi Wong
Formats
35mm
Runtime
111 min.
Language
Mandarin/d/f
Cast
Joan Chen (Wang Chiao-jui), Winston Chao (Chen-pao), Veronica Yip (Yenli), Zhao Chang (Tu-bao), Shi Ge (Rose), Shen Tong Hua (Wang Ze Hong), Lin Yan Yu (Wu Ma), Shen Hua (Mr. Chang), Tong Zhen Fen (Schneider)

Pro Material

artwork artwork

Would you like to show this movie?

Please fill out our form.

Date(s) of screening Screening(s)
Organisation