Explore by Country

Search for Films

Movie ▼ Director ▼ Country ▼ Year ▼
Lingui Mahamat-Saleh Haroun Chad 2021
El entusiasmo Ricardo Larraín Chile 1999
Salvador Allende Patricio Guzmán Chile 2004
El Rey de San Gregorio Alfonso Gazitúa Gaete Chile 2006
El cielo, la tierra y la lluvia José Luis Torres Leiva Chile 2008
Turistas Alicia Scherson Chile 2009
Play Alicia Scherson Chile 2005
Nostalgia de la luz Patricio Guzmán Chile 2010
Gatos Viejos Sebastian Silva Pedro Peirano Chile 2011
El botón de nácar Patricio Guzmán Chile 2015
La memoria del agua Matias Bize Chile 2015
Aqui no ha pasado nada - Much ado about nothing Alejandro Fernández Almendras Chile 2016
Rara Pepa San Martin Chile 2016
Shadow Girl Maria Teresa Larrain Chile 2017
La cordillera de los sueños Patricio Guzmán Chile 2019
El salvavidas Maite Alberdi Chile 2011
Ema Pablo Larraín Chile 2019
Life on a String - Bian zou bian chang Kaige Chen China 1991
Ein blutroter Morgen - Xuese qing chen Shaohong Li China 1990
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan China 1985
Dao ma tse - Dao ma zei Zhuangzhuang Tian, Peicheng Pan China 1985
Sishi buhuo Shaohong Li China 1992
Heartstrings - Xin xiang Zhou Sun China 1990
Red Rose, White Rose -Hong meigui bai meigui Stanley Kwan China 1990
Hold you Tight - Yue kuai le, yue duo luo Stanley Kwan China 1998
Beautiful New World - Meili xin shijie Runjiu Shi China 1999
Beijing Bicycle - Shiqi Sui De Danche Xiaoshuai Wang China 2001
I Love Beijing - Xiari Nuanyangyang Ying Ning China 2001
Platform - Zhantai Zhangke Jia China 2000
Wo Ai Ni - I Love You Yuan Zhang China 2003
Page: